Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować

Uczniowie z klas I - III biorą udział w ogólnopolskim programie "Uczymy Dzieci Programować".
W każdym tygodniu czekają na nich zadania do wykonania przy użyciu robotów bądź na macie. Celem programu jest  świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania
i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.
Komentarze